Ужгородський національний університет
ua en

Офіційні документи:

15.03.2013

Наказ ректора УжНУ "Про проведення конкурсу" (PDF 360 Kb)

14.03.2013

Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році. (PDF 235 Kb)

Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році. (PDF 480 Kb)

Наказ ректора УжНУ "Про проведення конкурсу" (PDF 360 Kb)

04.03.2013

Наказ "Про додаткові заходи щодо покращення санітарного стану та благоустрою територій університету" (PDF 55 Kb) 

09.2012

Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року (PDF 2,4 Мб)

08.2012

Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (Adobe PDF 130 Кб)

07.06.2012

Розпорядження про статус офіційного сайту ДВНЗ "Ужгородський національний університет" - "www.univ.uzhgorod.ua" (Adobe PDF 250 Кб)

30.12.2011

Положення: "Про раду з молодіжної політики в ДВНЗ "Ужгородський національний університет" (MS Word 27 Кб)

Положення: "Про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів і заліків в Ужгородському національному університеті" (MS Word 66 Кб)

12.09.2011

Розпорядження: Про запобігання вчинення корупційних правопорушень. (MS Word 34 Кб)

12.04.2011

Розпорядження: Про заходи щодо поліпшення санітарного стану території студмістечка УжНУ. (MS Word 23 Кб)

04.04.2011

Наказ "Про заходи щодо поліпшення санітарного стану і благоустрою території університету". Та розпорядження щодо втановлення графіку проведення заходів.

24.02.2011

Концепція національного виховання студентської молоді в ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 81 Кб)

26.01.2011

Повідомлення "Про ліцензування у 2010-2011".

14.12.2010

Положення: про заступника декана з навчально-виховної роботи на факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 32 Кб)

Положення: про куратора академічної групи ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 55 Кб)

Положення: про щорічний конкурс на кращу академічну групу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 38 Кб)

Положення: про щорічний конкурс на кращого студента факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 29 Кб)

Положення: про студентську раду гуртожитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 56 Кб)

Положення: про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 34 Кб)

Положення: про студентський Центр дозвілля «Ювентус» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 31 Кб)

Положення: про мистецький конкурс художньої самодіяльності «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА» в  ДВНЗ «Ужгородський національний університет». (MS Word 37 Кб)

03.12.2010

Розпорядження "Про проведення профілактичних заходів щодо недопущення вживання наркотичних та психотропних речовин та незаконного володіння особистим майном студентів".

01.06.2010

Рекомендації щодо порядку організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді.

28.04.2010

Положення: про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

23.04.2010

Наказ: Про порядок призначення і виплати стипендій студентам

Графік проведення перевірок та надання методичної допомоги на факультетах

 

Ророзпорядження:  Щодо перевірки документації кафедр та деканатів

27.04.2007

Концепції освітньої діяльності (MS Word 45 Кб)

Положення: "Про організацію навчального процесу в державному вищому навчальному закладі "Ужгородський національний університет" (MS Word  335 Кб)

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.