Інженерно-технічний факультет
ua en

Історію технічної освіти на Закарпатті розпочав загальнотехнічний факультет, створений в Ужгородському державному університеті у 1960 році. Навчання на факультеті, яке було заочним і тривало 3 роки, забезпечувало лише загальноінженерну підготовку. Для отримання спеціалізації студенти повинні були продовжувати навчання у ВНЗ Києва, Львова, Одеси та інших міст.

У зв’язку з розширенням виробничих потужностей існуючих підприємств і відкриттям нових, в області виникла гостра потреба в інженерних кадрах. Ідея створення інженерно-технічного факультету була підтримана всіма керівниками підприємств і виробничих об’єднань області.

Професорсько-викладацький колектив формувався поступово, в основному з наукових співробітників СКБ «Квант», проблемних і галузевих науково-дослідних лабораторій та інститутів та викладачів фізичного, загальнотехнічного, математичного факультетів.

У створенні матеріально-технічної бази факультету взяли участь більшість підприємств області. Слід відмітити такі підприємства як «Турбогаз», «Ужгородприлад» (сьогодні акціонерне товариство «Модуль»), ПО «Тиса», Механічний завод (м.Ужгород), «Мукачівприлад» (м.Мукачево), завод «Електроавтоматика» (с.м.т.Буштино), завод «Зеніт» (м.Тячів). Без їх допомоги становлення факультету було б значно повільнішим.

СКБ «Квант», галузева науково-дослідна лабораторія, кафедри УжНУ, СКБ «Засоби аналітичної техніки» допомогли в забезпеченні науковою і методичною літературою.

Факультет розпочав свою діяльність у вересні 1991 року, пізніше були створені дві базові кафедри – технології машинобудування та приладобудування, де здобували освіту 50 студентів.

Викладачами факультету виконуються науково-дослідні роботи в рамках затверджених кафедральних комплексних тем, а також 2 держбюджетні теми Міністерства освіти і науки. В цілому на факультеті сформувались наукові напрямки, які практично відображають профіль підготовки спеціалістів із ліцензованих спеціальностей.

Факультет тісно співпрацює з провідними науковими та вищими навчальними закладами України і близького зарубіжжя, а саме: Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Технічним університетом «Львівська політехніка», Тернопільським технічним університетом, Інститутом фізики Академії наук (м.Прага), Технологічним університетом (м.Ліберець Чеської Республіки), Інститутом фізики (м.Н.Сад, Югославія), інженерно-технічним факультетом Дебреценського технічного університету (Угорщина) та ін.

Факультет підтримує тісні зв’язки з підприємствами області. З метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів укладено договори про співпрацю з провідними підприємствами області: ЗАТ «Єврокар», УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», «Джийбіл Сьоркіт Юкрейн», Flextronics, ТзОВ «ВЕТ Аутомотив України», ТОВ «Закарпатєвротранс», ЗАТ «Берегівський радіозавод», ВАТ «Машинобудівний завод «Тиса», ВАТ «Мукачівський верстатобудівний завод». У рамках цих договорів і для кращого ознайомлення студентів зі структурою підприємств, організацією їх роботи, новітніми технологіями факультет направляє майбутніх інженерів для проходження практик на підприємства електронної та машинобудівної галузей області.

На захист дипломних проектів і магістерських робіт випускників запрошують керівників та менеджерів підприємств і організацій області. Це дає змогу роботодавцям ознайомитися з фаховим рівнем підготовки інженерних кадрів на факультеті.

За 15 років роботи на факультеті підготовлено 836 інженерів усіх спеціальностей. Високий рівень знань випускників факультету з електроніки, механіки, комп’ютерної техніки значно збільшує перспективу працевлаштування. Майже всі випускники інженерно-технічного факультету останніх років працюють на підприємствах області.

Сьогодні факультет має численні запити на підготовку спеціалістів з вищою інженерною освітою від багатьох підприємств і це підтверджує, що інженерно-технічний факультет став кузнею інженерних кадрів для закарпатського регіону.

Перелік кафедр

Підготовку фахівців на факультеті забезпечують п’ять випускаючих кафедр:

 1. комп’ютерних систем і мереж (завідувач доц. Король І.Ю.).
 2. технології машинобудування (завідувач доц. Жигуц Ю.Ю.).
 3. електронних систем (завідувач проф. Опачко І.І.).
 4. приладобудування (завідувач доц. Туряниця І.І.).
 5. міського будівництва і господарства (завідувач доц. Хархаліс М.Р.).

Перелік спеціальностей

 1. Напрям підготовки 0915 – комп’ютерна інженерія, спеціальність 7.091501 – «Комп’ютерні системи і мережі», кваліфікація спеціаліста – інженер-розробник обчислювальних систем та комп’ютерних програм.
 2. Напрям підготовки 0902 – інженерна механіка, спеціальність 8.090202 – «технологія машинобудування», кваліфікація спеціаліста – інженер-механік, найвищий рівень – магістр машинобудування;
 3. Напрям підготовки 0908 – електроніка, спеціальність 8.090803 – «Електронні системи», кваліфікація спеціаліста – інженер електронної техніки, найвищий рівень – магістр електроніки;
 4. Напрям підготовки 0909 – прилади, спеціальність 8.090902 – «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», кваліфікація спеціаліста – інженер-електронік, найвищий рівень – магістр приладобудування;
 5. Напрям підготовки 0921 – будівництво, спеціальність 7.092103 – «Міське будівництво і господарство», кваліфікація спеціаліста – інженер-будівельник.

Кількість співробітників:

 1. викладачів – 57;
 2. допоміжний персонал – 25.

Кількість професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів:

 1. професорів – 1;
 2. доцентів – 29;
 3. старших викладачів – 16;
 4. викладачів – 8;
 5. асистентів - 3.

Кількість докторів наук, кандидатів наук:

 1. докторів наук – 1;
 2. кандидатів наук – 27.

Кількість фахівців, випущених факультетом - 836 інженерів.

Перспективи розвитку факультету

 1. Кадрове забезпечення:
 • збільшити кількість докторів і кандидатів наук серед викладачів і наукових співробітників факультету;
 • залучати до педагогічної і наукової роботи здібних випускників, магістрів і аспірантів нашого факультету, проводити при цьому збалансовану кадрову політику.
 1. Матеріально-технічна база:
 • враховуючи фінансові та інші можливості УжНУ, забезпечити проведення навчального процесу, наукової роботи в одному корпусі (на сьогодні факультет розміщений в чотирьох корпусах, які розташовані на значній віддалі один від одного);
 • створити сучасну матеріально-технічну базу навчальних і наукових лабораторій, залучати до цього не тільки кошти університету, але і підприємства області, для яких факультет готує спеціалістів;
 • покращити фінансовий матеріально-технічний стан студентських наукових груп, конструкторського бюро.
 1. Організація навчального процесу:
 • впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу на всіх курсах;
 • збільшити кількість ліцензійного програмного забезпечення, сучасної комп’ютерної техніки, навчально-методичної літератури;
 • підтримуються тісні зв’язки з підприємствами області, організаціями з метою використання їх матеріально-технічної бази для проведення виробничих практик, лабораторних занять та ін., а також працевлаштування випускників факультету;
 • відкрити нові спеціальності з напрямку «архітектура» і «машинобудування»;
 • тісно співпрацювати з провідними ВНЗ України, Європи.
 1. Наука:
 • домагатися проведення наукових досліджень в рамках міжнародних грантів, програм тощо з метою залучення додаткових коштів;
 • збільшити частину робіт, розробок інноваційного спрямування з метою впровадження їх у виробництво;
 • збільшити частку госпдоговірної тематики;
 • збільшити кількість патентоздатних розробок;
 • покращити коефіцієнт цитованості наукової продукції.