Ужгородський національний університет
ua en

Структура бібліотеки:

Структура бібліотеки

Гунько Наталія Іванівна — директор бібліотеки
Воробець Вікторія Вікторівна — заступник директора

Довідково-бібліографічний відділ
 • адреса: вул. Капітульна, 9; кімн. 3
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Лариса. Олександрівна Мельник
Детальніше про роботу відділу...
  Відділ обслуговування
 • адреса: вул. Капітульна, 9; кімн. 26
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Ольга Михайлівна Тиханович
Детальніше про роботу відділу...
Відділ наукової обробки літератури
 • адреса: вул. Капітульна, 9; кімн. 4, 14
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Світлана Германівна Кривова
Детальніше про роботу відділу...
  Відділ іноземної літератури
 • адреса: вул. Висока, 2<
  тел.: +380 (3122) 3-41-87
 • зав. Кристина Федорівна Сабо
Детальніше про роботу відділу...
Відділ “Карпатики”
 • адреса: Ужгород, вул. Капітульна, 9 кімн.16
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Марія Іванівна Чорній
Детальніше про роботу відділу...
  Відділ рукописів та стародруків
 • адреса: вул. Капітульна, 9 кімн. 15
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Єва Шандорівна Калочай
Детальніше про роботу відділу...
Відділ комплектування
 • адреса: вул. Капітульна, 9 кімн. 15
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Анжела Іванівна Товт
Детальніше про роботу відділу...
  Відділ центрального книгосховища
 • адреса: вул. Капітульна, 9
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
 • зав. Оксана Іванівна Люта
Детальніше про роботу відділу...

Автоматизація бібліотеки

Лабораторія автоматизації бібліотечних процесів
 • адреса: Капітульна, 9 кімн. 2
  тел.: +380 (3122) 3-72-29
  E-mail: ozh@univ.uzhgorod.ua
 • зав. Жиркова Оксана Михайлівна
Детальніше про роботу лабораторії...
   

Довідково-бібліографічний відділ

Довідково-бібліографічний відділ бібліотеки заснований у 1952 році. Основна функція відділу формування та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки з використанням традиційних та і новітніх технологій, надання інформаційних послуг студентам, викладачам, науковцям, окремим користувачам, підготовка та видання бібліографічних покажчиків. Надаються консультації та здійснюється пошук матеріалів для наукових досліджень.

Тут читач може:

 • отримати довідку про наявність необхідного видання в бібліотеці чи за її межами;
 • скласти список літератури до реферату, курсової, дипломної чи дисертаційної роботи згідно з загальноприйнятими правилами;
 • установити точні бібліографічні дані тієї чи іншої публікації;
 • уточнити цитату;
 • з'ясувати певні факти та відомості історичного, економічного, географічного і т. п. характеру;
 • вияснити термін чи незрозуміле слово

Систематична картотека статей (СКС) є основою для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів. Вона нараховує близько 700 тис. бібліографічних карток з різних галузей знань і є універсальною за змістом. Картотеки існують як в традиційному вигляді, так і, частково, в електронному. Розгалужена система картотек дає можливість читачам одержати вичерпну інформацію про публікації в періодичних виданнях.

Довідково-бібліографічний відділ веде також спеціальні тематичні картотеки. Серед них:

 • Праці вчених УжНУ;
 • Краєзнавча картотека;
 • Картотека назв художніх творів, надрукованих в періодичних виданнях
 • Призабуті імена в українській літературі;
 • Літературне Закарпаття та багато інших.

Фонд довідково-бібліографічного відділу нараховує близько 13 тис. книг, до яких відносяться численні видання інформаційних центрів, реферативні журнали, різноманітні бібліографічні покажчики, довідники, енциклопедії, праці вчених Ужгородського національного університету.

В довідково-бібліографічному відділі створюються електронні бази даних і друкуються матеріали за темами, що користуються попитом в університеті, в т.ч. "Праці вчених УжНУ".

Бібліотека пропагує бібліотечно-бібліографічні знання серед студентів університету, формує у читачів культуру пошуку і сприйняття інформації. Щороку проводяться заняття зі студентами - першокурсниками з курсу "Основи бібліотекознавства, бібліографії та інформатики".

Відділ обслуговування

Відділ обслуговування - один із найбільших структурних підрозділів бібліотеки. Він знаходиться в центральному корпусі бібілотеки по вул. Капітульній, 9.

Відділ має розгалужену систему абонементів і читальних залів. До його складу входять 6 абонементів, МБА і 9 читальних залів.

Абонемент наукової та художньої літератури (вул.Капітульна, 9). Тут можна отримати науково-популярну та художню літературу. Книги видаються за попередним замовленням.

Міжбібліотечний абонемент (вул.Капітульна, 9). У тому випадку, коли відсутня певна література, читач може отримати її з інших бібліотек ношої країни. Для одержання книг необхідно заповнити спеціальні бланки замовлення у секторі МБА. Такою літературою можна користуватися у читальному залі на протязі 10 днів. При відділі працює постійно діюча виставка "Нові надходження книг в бібліотеку УжНУ".

Абонемент підручників № 1 (вул.Митна, 27) обслуговує студентів медичного та біологічного факультетів, відділення фізичного виховання та спорту, а також слухачів підготовчого відділення.

Абонемент підручників № 2 (вул.Митна, 27) обслуговує студентів фізичного та хімічного факультетів. Ці абонементи знаходяться в студентському гуртожитку № 1.

У цьому ж гуртожитку № 1 працює читальний зал № 5, що обслуговує студентів, які проживають у гуртожитках № 1, 2, 3 медиків, фізиків, студентів спеціальності "Фізична реабілітація".

Абонемент підручників № 3 (вул.Університетська, 12) обслуговує студентів математичного, інженерно-технічного, географічного факультетів.

Абонемент підручників № 4 (вул.Університетська, 14) обслуговує студентів історичного, філологічного факультетів та факультету романо-германської філології.

Абонемент економічного і юридичного факультетів (пл. Народна, 3) обслуговує студентів економічного, юридичного факультетів, МЕВ, ФПО. Тут працює читальна зала.

Універсальна читальна зала № 1 (вул.Капітульна, 9) обслуговує користувачів 17 факультів університету, викладачів, науковців, творчу інтелігенцію міста... Література у залу поступає не тільки з її підсобного фонду, але й з центрального книгосховища, куди вона передається терміном на 10 днів. Для зручності користування фондами до послуг читачів алфавітний та опографічний каталоги.

 

Ту проводяться вечори, зустрічі з цікавими людьми, презентації, влаштовуються відкриті перегляди книг.

Читальна зала періодики № 2 (вул.Університетська, 10). Фонд читальної зали періодики складає 118966 примірників журналів, 1270 підшивок газет. Понад 500 назв вітчизняні періодичні видання другої половини ХХ століття, нові надходження. Користувач може знайти необхідні видання за допомогою алфавітно-хронологічного каталогу періодичних видань.

Читальна зала № 4 (вул.Університетська, 12) обслуговує студентів різних факультетів. При читальній залі з 1980 року діють два клуби за інтересами: клуб молодої сімі'ї "Дует" та клуб "Сузір'я". Понад 20 років "Сузір'я" дарує студентам незабутні враження та зустрічі з цікавими людьми: художниками, письменниками, артистами, викладачами університету.

Читальна зала періодики № 6 (вул.Університетська, 14) обслуговує гуманітарні факультети, але залою практично користуються студенти всіх факультетів, оскільки тут знаходиться найновіша, найсучасніша суспільно-політична періодика: філософського, політичного, історичного, психологічного, релігійного характеру, журнали з проблем літературознавства та мовознавства, журналістики.

Читальна зала ФПО № 8 (вул.Собранецька, 150). Для зручності користувачів при факультеті післядипломної освіти у 2003 році створена читальна зала. В цій читальній залі зібрані найновіші документи з медицини англійською мовою.

Читальна зала юридичного факультету № 9 (вул.Капітульна, 26) укомплектована літературою для студентів, що вивчають право та соціальну роботу.

Обслуговування читачів в усіх пунктах видачі здійснюється по єдиному читацькому квитку, який видається на період навчання у вузі.

Запис студентів здійснюється відразу ж після їх зарахування до університету. Видача читацьких квитків проводиться на абонементі наукової та художньої літератури (вул.Капітульна, 9).

Всі читачі бібліотеки повинні дотримуватися термінів користування літературою. Підручники видаються на семестр або цілий навчальний рік, в кінці якого читач повинен їх повернути на відповідний абонемент.

Наукова літеретура видається на місячний термін, іноді й на 10 днів, художня - на 15 днів. Кожен читач несе персональну відповідальність за отриману книгу.

Якщо у студента залишається заборгованість на одному з абонементів, то він не обслуговується підрозділами бібліотеки.

Відділ наукової обробки літератури

Відділ наукової обробки літератури є структурним підрозділом бібліотеки УжНУ.

Головним завданням відділу є:

 • Класифікація всіх видів документів, що надходять у бібліотеку.
 • Бібліографічний опис творів друку та технічна обробка.
 • Організація систематичного та алфавітних, службового та читацького каталогів.
 • Поширення серед читачів бібліографічних знань в області використання каталогів бібліотеки.
 • Науково-методична розробка питань опису та класифікації літератури, організації та використання каталогів.

Для виконання цих завдань відділ користується при класифікації літератури таблицями ББК для обласних бібліотек та УДК. Опис літератури проводиться згідно з "Єдиними правилами опису творів друку".

Кожен рік відділ обробляє близько 8-10 тис. екземплярів літератури: наукової та навчальної з усіх галузей знань, художню літературу та близько 3 тис. авторефератів,дисертацій.

Вся література класифікується, описується на каталожні картки, а потім відображається у каталогах та картотеці авторефератів. Нові надходження спочатку відображаються у "Каталозі нових надходжень", що значно покращує пошук нової інформації.

З 2000 року всі документи, що надходять у відділ, заноситься в електронний каталог.

Працівники відділу займаються систематизацією книг, статей, дисертацій при підготовці їх до друку, застосовуючи при цьому УДК, ББК, авторський знак.

Система каталогів є головним довідковим апаратом для вивчення та аналізу фонду бібліотеки.

Відділ літератури іноземними мовами

Відділ літератури іноземними мовами (вул. Висока, 2) є окремим структурним підрозділом бібліотеки. Його складовими є абонемент наукової і художньої літератури та читальна зала.

Відділ обслуговує студентів усіх факультетів, викладачів і співробітників, аспірантів, науковців університету. Мета відділу забезпечити студентів науковою, навчальною та художньою літературою.

Фонд складає біля 170 тис. примірників книг, журналів понад 60 тис. основними європейськими мовами.

Відділ проводить масову роботу, яка сприяє навчальному процесу та пропаганді художньої літератури, естетичного виховання молоді та розкриття багатства книжкового фонду. Бібліографічна та довідково-інформаційна робота у відділі на першому місці - забезпечення запитів читачів бібліотечними та бібліографічними довідками, написання інформаційних бюлетнів, поповнення алфавітного та систематичного каталогів каталожними картками на нові надходження.

Щороку для студентів-першокурсників організовується "Місячник першокурсника" з виставками і вільним переглядом літератури та бібліографічним оглядом літератури.

Відділ проводить переддипломну практику з студентами РГФ, перекладацьку практику з студентами факультету міжнародних відносин, надаються консультації читачам.

Відділ забезпечує навчальною літературою філіали бібліотек, читальних залів та бібліотек при кафедрах факультету РГФ та філологічного факультету.

Відділ "Карпатика"

Краєзнавчий відділ засновано у 1991р. Тут зберігаються книги, журнали, газети з історії Закарпаття, освіти, культури, питань мовознавства, літературознавства, шкільні підручники початку ХХ ст., підручники для гімназій. Література українською, російською, чеською, угорською, латинською мовами. Вся література каталогізована. Є картотеки персоналій культурно-освітніх діячів Закарпаття, історії Закарпаття і т.д., складені на основі літератури 20-30-х р. ХХ ст.

Відділ займається популяризацією краєзнавчої літератури шляхом організації виставок, експозицій у відділі та на конференціях, що проводить університет; екскурсій для школярів міста, а також для всіх студентів 1-х курсів під час проведення занять з ББЗ. У відділі постійно діє виставка "Нові надходження" та тематичні виставки, присвячені краєзнавчим пам'ятним датам.

Найстарішими книгами у відділі з історії Закарпаття є книги Іоаникія Базиловича "Короткий нарис фундації Федора Корятовича" - "Brevis notitia Fundationis Theodоri Koriathovits" латинською мовою в 2-х книгах (6-ти томах) (1799,1804); праця Іоанна Дулішковича "Исторические черты угро-русских" в 3-х томах (1874). З пізнішого періоду цінними є праці В. Гаджеги, М.Бескида, А.Годинки та ін. У відділі є перекладена з латинської мови праця Михайла Лучкая "Історія Карпатських русинів" в 4-х томах, видана за сприяння ректора УжНУ, рукопис якої зберігається у бібліотеці.

Серед періодичних видань 19 ст. - "Церковна газета", яку редагував І.Раковський (1856 - 1858), що має автограф О.Духновича; журнал Є.Фенцика "Листок" (1885-1903рр). З періодики 20-30-х років є газети "Руська нива" (1920-1924рр), "Неділя" (1935-1937рр.), журнали "Підкарпатська Русь", "Наш рідний край", "Пчілка", "Учитель", "Наша школа", "Карпатський світ", "Зоря-Hajnal", "Літературна неділя" (1941 - 44) та інші.

Серед старих видань зберігається і колекція календарів і місяцесловів, включаючи і перші, які уклав О.Духнович. Гордістю відділу є твори О. Духновича, А. Волошина, Ю.Гуци-Венеліна, В.Гренджі- Донського. Популярністю серед читачів користуються матеріали, що стосуються діяльності культурно-освітніх товариств "Просвіта", "Общества им. А.Духновича" в 20-30-і роки: звіти з діяльності цих товариств, календарі, науковий збірник товариства "Просвіта" (1922-1938рр.), де публікувались твори В.Гаджеги, І.Панькевича, Ф.Колеси, Г.Стрипського, та ін., які не втратили своєї актуальності і наукової цінності і сьогодні. Є значна кількість художніх творів письменників Закарпаття 20-30-х років, а також художні твори наших сучасників, що надходять від видавництв, а також подарункові видання.

Відділ рукописів та стародруків

Відділ рукописів та стародруків є гордістю бібліотеки. Його створено в 1963 році. Фонд відділу нараховує близько 20 тис. одиниць зберігання. В цьому відділі зібрано багато унікальних видань. Серед них - стародруки та особливо цінні раритети.

На сьогодні бібліотека володіє значним зібранням інкунабул (від латинського слова "inkunabulum" - "колиска", колискові книги, тобто першодруки), які були надруковані в різних містах Європи з 1047 року по 1500 рік. Ці книги сьогодні виокремлені в самостійну компактну колекцію у фонді відділу, яка нараховує 24 інкунабули.

В інкунабулах знаходяться:

 • твори римських письменників (Марка Туллія Ціцерона, Публія Овідія Назона, Валерія Максіма,Гая Светонія Траквілла, Клавдія Птоломея);
 • твори християнських письменників ІІІ - VII ст. (Лактанція, Евсевія Памфілля. Йоанна Златоуста. Аврелія Августина, Орозія, Григорія Великого);
 • твори письменників ХІІ - ХV ст. (Йоанна Балба, Бернардіна де Сеніс, Герсона, Франціска Філельфа, Якоба де Ворагіне та Альберта де Ейб);
 • дві біблії.

Деякі інкунабули є дуже рідкісними і не мають відповідників у книгосховищах інших бібліотек.

Значну роботу з виявлення і опису стародруків провів доцент університету Ю.М.Сак, який видав навчальний посібник "Інкунабули бібліотеки Ужгородського державного університету" (Ужгород, 1974).

Бібліотека може пишатися тим, що у її фондах зберігаються: рукопис Михайла Лучкая "Історія карпатських русинів" (латинською мовою), прижиттєве видання М.Ломоносова "Российская грамматика", збірка безцензурних поем Т.Г.Шевченка, видана в 1826 році в Празі, альманах "Русалка Дністровая" М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького (Будапешт, 1837 р.), велика колекція палеотипів (друковані книги першої половини ХVI ст.), одна з найдавніших рукописних книг Закарпаття "Мінея" (1556р.), рукописи закарпатських письменників, істориків та громадських і культурних діячів - А.Коцака, В.Довговича, І.Базиловича, О.Духновича та багато ін.

У відділі зберігається велика кількість книг з автографами, дарчими записами О.Духновича, А.Кралицького, М.Драгоманова, Я.Головацького та ін. Так, наприклад, колекція книг з автографами Олександра Духновича нараховує близько 80 видань.

Рукописи та стародруки університетської бібліотеки постійно привертають увагу дослідників не тільки Ужгородського національного університету, а й зарубіжних вчених.

Відділ комплектування

Відділ комплектування є основним структурним підрозділом бібліотеки.

Відділ комплектує бібліотечні фонди відповідно до напрямів діяльності університету та інформаційних потреб користувачів.

Відділ здійснює:

 • Науково-технічне опрацювання нових надходжень
 • Забезпечує статистично-фінансовий облік фонду
 • Проводить передплату періодичних та інформаційних видань

Бібліотечний фонд багатогалузевий. Він комплектується літературою з гуманітарних наук, інженерно-технічних, природничих та інших дисциплін. На теперішній час він налічує 1,5 млн. примірників.

Відділ приділяє особливу увагу комплектуванню своїх фондів літературою на українській мові і українськими виданнями

Бібліотека значно поповнює свої фонди за рахунок отримання обов'язкового примірника більшості видавництв міста Ужгорода, завдяки контактам з бібліотеками Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії та ін.. Не забувають свій рідний вуз і випускники, які дарують свої праці бібліотеці. Особлива подяка викладачам університету, які презентують свої видання бібліотеці.

Обмінний та резервний фонди призначаються для обміну виданнями та безкоштовного пересилання їх іншим бібліотекам. Здійснюється книгообмін з 35 біблотеками України та бібліотеками Угорщини, Словаччини, Румунії.

Обмінний фонд складається з видань вищої школи та літератури, цінної з наукового погляду і такої, що мало використовується. Резервний фонд формується відповідно до специфічних потреб бібліотеки. Загальна кількість книг обмінно-резервного фонду складає 5453 примірників книг.

Відділ центрального книгосховища

Відділ центрального книгосховища знаходиться на другому поверсі ЦНБ УжНУ. Тут зберігається основна частина книжкового фонду бібліотеки (близько 1 млн. примірників). Основний фонд, універсальний за змістом та унікальний за видами зібраних у ньому творів друку, є важливим фактором розвитку науки, освіти, культури на Закарпатті.

До його багатогалузевого складу входять, насамперед, наукові видання, монографії, збірники наукових праць, вісники та наукові записки наукових установ, довідкова література, підручники, науково-популярні видання, художня література.

Належне місце в центральному книгосховищі займає і великий відділ історичної літератури (близько 70 тис. примірників), який за браком місця відокремлений від основного і знаходиться у приміщеннях на першому поверсі біблотеки.

Поруч з історичною колекцією книг зберігається і література відділу мистецтва. Цей відділ обслуговує і діячів культури і мистецтва, мистецтвознавців, художників, студентів музичних та образотворчих учбових закладів, любителів та шанувальників мистецтва. У відділі зосереджені видання з усіх жанрів мистецтва. Зберігаються тут також репродукції картин знаменитих живописців у спеціальних футлярах. Не меншим попитом користується колекція книг Третьяковської галереї, Ермітажу, Оружейної палати.

В центральному книгосховищі зібрані в окремі колекції книги-малютки (близько 1000 примірників), старі книги з різних галузей знань до 1940 року.

Слід зазначити, що вагомим джерелом поповнення фондів бібліотеки в різний час стали приватні книжкові зібрання професорів Ужгородського та інших університетів. Тут зберігаються персональні бібліотеки, подаровані вченими В.Алтайською, В.Рахінським, Т.Алексеєвою, М.Коломійцем, М.Лакизою та ін..

Працівники книгосховища щоденно працюють із замовленнями читачів, знайдена література передається на абонемент наукової та художньої літератури або в універсальний читальний зал, якщо це обов'язковий примірник чи один екземпляр.

Працівники відділу намагаються якнайкраще розкрити перед читачем багатющі фонди книгосховища, а тому систематично готують виставки на різноманітні теми, в т.ч. присвячені визначним датам та подіям.

Автоматизація Наукової бібліотеки УжНУ

Сучасна книгозбірня неможлива без використання нових технологій й нерозривно пов'язаних з ними нових форм бібліотечного і інформаційного забезпечення. Головним джерелом інформації в ХХІ столітті є книга і комп'ютер. У сучасних бібліотеках проходить процес бурхливої інформатизації, тобто впровадження нових технологій, елементів, які підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та надають можливість якнайшвидшого доступу і отримання інформації читачами. Одним із компонентів інформатизації є автоматизація, яка дозволяє створити ефективний і комфортний сервіс у пошуку інформації для користувачів. Автоматизація бібліотеки - складний процес, який впливає на всі сфери життєдіяльності бібліотеки.

У 2001 році при АОЦ УжНУ було створено лабораторію автоматизації бібліотечних процесів для автоматизації бібліотеки університету.

Основними завданнями підрозділу є:

 • послідовна автоматизація всіх бібліотечних процесів (підключення відділів до мережі в ЦНБ, впровадження системи "УФД/ Бібліотека", налагодження АРМ для працівників бібліотеки, навчання бібліотекарів роботі в системі, обслуговування системи та мережі, профілактика техніки та антивірусний захист);
 • ведення, підтримка, збереження е/каталогу (імпорт бібліотечних баз даних, корекція відповідно до вимог нової системи, закладення в базу електронного каталогу нових надходжень, реттровводу);
 • Вдосконалення і підтримка бібліотечної web-сторінки http://libuzhnu.brinkster.net., обробка електронної кореспонденції, розробка, адміністрування мережі бібліотеки.

З лютого 2007 року лабораторією впроваджено систему "УФД/Бібліотека" в основні відділи бібліотеки: комплектування, обробку, довідково-бібліографічний відділ, каталоги. Весь процес проходження книги в бібліотеку на сьогодні автоматизовано: прийом партій книг, їх опис, кодування, друк карток каталогу, друк актів, звітньої документації і т.д. Всі ці можливості передбачені і здійснюються в системі "УФД/Бібліотека". У локальній мережі центрального корпусу бібліотеки студенти мають змогу користуватися електронним каталогом, який нараховує близько 65 000 описів документів.

Влітку працівниками лабораторії проводиться виробнича практика з студентами 4 курсу фізичного факультету УжНУ. Студентів ознайомлюють з бібліотечною системою, навчають їх роботі в системі по створенню електронного каталогу тем ретровводу.

Наукова бібліотека вміщує не тільки друковані твори, але й компакт-диски, комп'ютерні програми тощо. Проводиться робота по створенню власної електронної бібліотеки.

Книгозбірня університету підключена до глобальної комп'ютерної мережі Internet, що дає можливість користування ресурсами інших бібліотек та безкоштовними повнотекстовими базами даних.

Використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки, а і полегшує шлях користувача до інформації, надає престиж, привабливість бібліотеці.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.