Ужгородський національний університет
ua en

Відділ аспірантури та докторантури:

Відділ аспірантури та докторантури

Фундаментом кадрового забезпечення Ужгородського національного університету є аспірантура, яка відкрита в нашому вузі в 1953 році. Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів через аспірантуру здійснюється з 53 наукових спеціальностей. Зараз в аспірантурі університету навчається 230 осіб, з них 120 з відривом від виробництва.

Наукове керівництво аспірантами здійснює 70 докторів наук, професорів і 38 кандидатів наук, доцентів.

У 2009 році аспірантуру закінчило 42 особи, з яких 6 захистили кандидатські дисертації достроково, 19 дисертацій знаходяться в спецрадах.

В плані підготовки наукових кадрів високої кваліфікації в університеті функціонують 4 спеціалізованих рад по захисту дисертацій:

 • фізико-математичних наук
 • економічних наук
 • історичних наук
 • хімічних наук

по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:

 • всесвітня історія
 • історія України
 • економіка підприємства і організація виробництва
 • організація управління, планування та регулювання економікою
 • фізика напівпровідників та діелектриків
 • фізична електроніка
 • неорганічна хімія
 • аналітична хімія.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

Прийом документів в аспірантуру проводиться щорічно у липні-серпні.

З метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, докторів наук, в університеті функціонує докторантура, яка відкрита в 1988 році із спеціальностей:

 • всесвітня історія
 • фізика напівпровідників та діелектриків
 • фізична електроніка
 • українська мова
 • екологія (біологічні науки)

Зараз в докторантурі проходять підготовку 3 кандидати наук із спеціальностей: теоретична фізика, фізика напівпровідників і діелектриків.

 

За довідками звертатись за адресою:
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46
тел.: +380 3122 3-34-80

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.