Математичний факультет
ua en

Математичний факультет розпочав своє функціонування з 1 вересня 1950 року, коли вперше 25 абітурієнтів стали студентами математичного відділення фізико-математичного факультету. Перший набір виявився вдалим, бо факультет зароджувався під щасливою зорею. Серед перших випускників були майбутні професори Михайло Данилович Бабич та Іван Іванович Маркуш, доценти Степан Михайлович Броді, Ігор Васильович Климпуш, Степан Степанович Поляк, старші викладачі Іван Йосипович Шулла, Микола Михайлович Кабацій та Іван Васильович Брич. Більшість із них присвятили все своє життя рідному ВНЗ.

Першим завідувачем кафедри загальної математики став учений з європейським іменем, доктор філософії, професор Мирон Онуфрійович Зарицький. Він навчався у Віденському та Львівському університетах, був учнем всесвітньо відомого польського вченого Вацлава Серпинського. Професор Зарицький М.О. пропрацював в УжДУ до 1953 року за сумісництвом, одночасно очолюючи кафедру у Львівському університеті. Вплив Зарицького на формування математичних кафедр новоствореного факультету важко переоцінити. Саме за його рекомендацією на роботу в УжДУ були запрошені молоді випускники аспірантури зі Львова - Белла Наумівна Гартштейн, Самуїл Давидович Берман, Юрій Петрович Студнєв. Саме Берман С.Д. та Студнєв Ю.П. стали засновниками кафедр, родоначальниками окремих наукових шкіл, виховали не одне покоління математиків. У 1951 році на роботу в університет були прийняті випускники Львівського державного університету, уродженці Закарпаття: Юрій Іванович Ковач та Андрій Андрійович Галасі. Після закриття у 1954 році Ужгородського вчительського інституту на факультет перейшли працювати разом зі студентами викладачі цього інституту. На факультеті зростає кількість студентів та викладацький склад. У 1955 році після закінчення аспірантури Львівського університету за направленням на фізико-математичний факультет приходять Анатолій Асирович Гольдберг та Григорій Васильович Сірик. У цьому ж 1955 році Степан Степанович Поляк, - перший із випускників-математиків УжДУ починає працювати на кафедрі математичного аналізу. З цього часу починається процес формування викладацького складу кафедр з випускників математичного відділення УжДУ, а не лише за рахунок випускників аспірантури інших університетів. У наступні роки викладацький склад поповнюють випускники математичного відділення фізико-математичного факультету — Іван Йосипович Шулла, Олександр Омельянович Крицький, Михайло Данилович Бабич, Діна Іванівна Ляліна, Петро Михайлович Гудивок, Марія Гаврилівна Орос-Фаринич, Іван Іванович Маркуш, Віра Іванівна Добош. З вересня 1960 року на кафедрі математичного аналізу починає працювати випускник аспірантури Київського університету — Андрій Васильович Буледза.

У 1958 році на кафедрі загальної математики відкривається аспірантура. Розпочато підготовку викладачів-математиків. Для підготовки майбутніх кадрів кращих студентівдля завершення  навчання направляють до провідних ВНЗ.

У 1962 році на відділені математики фізико-математичного факультету відбувся перший випуск студентів, яким було присвоєно кваліфікацію "Математик-обчислювач". Серед перших 23 математиків-обчислювачів був і майбутній доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Ю. Червак. А вже через рік зі складу кафедри математичного аналізу відокремлюється кафедра обчислювальної математики. Виконання обов'язків завідувача кафедри покладено на доцента Г.В. Сірика. На фізико-математичному факультеті, таким чином, починають функціонувати вже три математичні кафедри, поряд з цим група математиків працює на кафедрі загальноінженерних дисциплін, кафедрі вищої математики.

З першого вересня 1966 року розпочинається історія вже сучасного математичного факультету. Першим деканом стає Григорій Васильович Сірик. Відбувається бурхливий ріст новоствореного факультету. Через рік, у 1967 році, відкривається кафедра теоретичної механіки та диференціальних рівнянь, а у 1968 році - кафедра теоретичної кібернетики і математичної логіки. У 1969 році - кафедру загальної математики перейменовують на кафедру алгебри. З часом змінилися назви і решти кафедр. Кафедра теоретичної кібернетики і математичної логіки була перейменована на кафедру кібернетики і прикладної математики, кафедра теоретичної механіки та диференціальних рівнянь нині називається кафедрою диференціальних рівнянь та математичної фізики і, нарешті, з 1 вересня 2000 року кафедра обчислювальної математики перейменована на кафедру системного аналізу і теорії оптимізації.

Сьогодні математичний факультет об'єднує 5 кафедр (кафедри алгебри, диференціальних рівнянь і математичної фізики, кібернетики і прикладної математики, теорії ймовірностей і математичного аналізу, системного аналізу та теорії оптимізації), на яких працюють 63 викладачі, з них - 13 докторів наук, професори ( член-кор НАНУ Перестюк М.О. Головач Й.Г., Гудивок П.М., Маринець В.В., Бовті А.А., Ронто М.Й., Козаченко Ю.В., Гусак Д.В., Бабич М.Д., Шило В.П., Волошин О.Ф., Гайсак М.І.) та 30 кандидатів наук. Кафедру алгебри очолює професор Гудивок П.М., кафедру математичного аналізу — доцент Моца А.І., кафедру диференціальних рівнянь та математичної фізики — професор Маринець В.В., кафедру системного аналізу та теорії оптимізації — доцент Кузка О.І., кафедру кібернетики і прикладної математики — доцент Маляр М.М. Більшість викладачів факультету є його вихованцями. Починаючи з 1994 року виходить друком Вісник Ужгородського університету, сер. Математика й інформатика, який вже завоював визнання в наукових колах України.

Успішному навчанню на математичному факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, у першу чергу, лабораторії, обладнані сучасною комп'ютерною технікою. Зараз студенти мають змогу працювати у чотирьох обчислювальних класах, які обладнані найсучаснішими комп'ютерами типу Пентіум. При кожній кафедрі створюються лабораторії, на черзі завершення роботи над єдиною факультетською мережею з виходом в Інтернет.

Починаючи з 1986 року, на факультеті ведеться підготовка з двох напрямків: педагогічному і науково-виробничому, а з 1989 року на базі науково-виробничого відділення розпочато підготовку спеціалістів з прикладної математики. Випускникам математичного факультету присвоюється кваліфікація "Бакалавр математики", "Бакалавр прикладної математики", "Математик. Викладач математики та інформатики", "Магістр математики. Викладач математики та інформатики" (відділення математики) і "Бакалавр прикладної математики", "Математик", "Магістр прикладної математики" (відділення прикладної математики). З 2003 року на математичному факультеті відкрито нову спеціальність - "Статистика".

Відділення математики готує спеціалістів з основних розділів сучасної математики. Студенти спеціалізуються з алгебри і теорії чисел, теорії ймовірностей і математичної статистики, диференціальних рівнянь та їх застосувань, математичної кібернетики тощо.

На відділенні прикладної математики розрізняють кілька спеціалізацій: прикладна інформатитка, дослідження операцій і системний аналіз, математична фізика. Студенти цього відділення одержують широку математичну освіту і вчаться володіти основами прикладних дисциплін, вони набувають навичок у постановці і розв'язанні задач, що виникають у різних галузях природознавства, техніки, економіки. За 56 років підготовлено 5726 спеціалістів-математиків, із яких 73 - магістри математики та 48 магістрів прикладної математики.

Перелік кафедр:

 1. Теорії ймовірності та математичного аналізу;
 2. Системного аналізу і теорії оптимізації;
 3. Диференціальних рівнянь та математичної фізики;
 4. Алгебри;
 5. Кібернетики і прикладної математики.

Перелік спеціальностей:

 • математика;
 • прикладна математика;
 • статистика.

Кількість співробітників:

 • 66

Кількість докторів наук, кандидатів наук:

На п'яти кафедрах математичного факультету навчання студентів забезпечують 59 викладачів, з них 13 - докторів наук, професорів та 40 кандидатів наук, доцентів.

Перелік та кількість фундаментальних дисциплін та спец. курсів:

 1. Інформатика і програмування;
 2. Математичний аналіз;
 3. Аналітична геометрія;
 4. Алгебра;
 5. Алгебра і теорія чисел;
 6. Лінійна алгебра;
 7. Програмування;
 8. Функціональний аналіз;
 9. Дискретна математика;
 10. Чисельні методи;
 11. Архітектура ЕОМ;
 12. Диференціальна геометрія;
 13. Комплексний аналіз;
 14. Диференціальні рівняння;
 15. Теоретична механіка;
 16. Теорія ймовірностей і математична статистика;
 17. Методи обчислень;
 18. Теоретична фізика;
 19. Методи оптимізації;
 20. Фізика;
 21. Бази даних і інформаційні системи;
 22. Математичне моделювання та системний аналіз;
 23. Рівняння математичної фізики;
 24. Основи екології;
 25. Безпека життєдіяльності;
 26. Охорона праці;
 27. Цивільна оборона.

Досягнення фкультету.

За 56 років підготовлено 5726 спеціалістів-математиків, із яких - 75 магістрів математики і 48 магістрів прикладної математики.

Відомі особи – випускники факультету:

Практично в усіх школах Закарпатської області математику викладають випускники математичного факультету УжНУ. Математичний факультет пишається своїми випускниками, заслуженими вчителями України – Антосяк Г.В. (Діловецька ЗОШ Рахівського району), Фістер Є.О. (Берегівська ЗОШ № 8), Ткач М.В. (Ужгородська гімназія). Серед випускників математичного факультету УжНУ, дворазовими Соросівськими вчителями є заступник директора Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук В.М.; вчитель Ужгородської гімназії Ткач М.В.; вчитель Берегівської ЗОШ № 1 Губенко В.І. Соросівськими вчителями стали Волощук К.С. (Хустська гімназія-інтернат), Шапочка В.І. (Берегівська ЗОШ № 5), Пензеник Г.М. (Чорно-Потіцька ЗОШ Іршавського району).

Випускники факультету зарекомендували себе гарними організаторами і керівниками освітніх закладів. Учителі-математики є директорами ужгородських ЗОШ, серед яких: Кіндюх П.Я., Гиндрюк В.В., Поліщук В.П., Ващук С.Г., Зимокосов П.Д.

Високі посади в Закарпатській обласній держадміністрації та структурах влади м.Ужгорода і районних центрів Закарпаття обіймають, або обіймали випускники математичного факультету УжНУ ( Гаваші О.О., Герцог Ю.В., Балаж В.П., Мателешко О.І., Сембер С.В., Маргіта В.М.). Більшість викладачів математичного факультету УжНУ (станом на 1999 рік – 88%) є його випускниками. Серед них і всі завідувачі математичними кафедрами УжНУ. З семи деканів математичного факультету шестеро були його випускниками. Багато випускників-математиків УжНУ очолюють керівні служби у ВНЗ і наукових закладах не тільки в Україні, але й поза її межами. Зокрема, випускник математичного факультету, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії Інформатики України Ващук Ф.Г. є ректором УжНУ. Кандидат пед. наук Кляп М.І. є проректором ЗакДУ, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Лавер О.Г. – завідувачем кафедри фізико-математичних дисциплін ЗакДУ, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Петечук В.М. – заступником директора Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, кандидат пед. наук Щербан Т.Д. – завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Мукачівського Державного університету.

Серед викладачів-математиків УжНУ - заслужені працівники народної освіти України (Гудивок П.М., Маринець В.В., Ващук Ф.Г.), відмінник освіти (Поляк С.С.).

Перспективи розвитку факультету.

Починаючи з 2000 року, на математичному факультеті проводиться випуск магістрів. За шість останніх років математичний факультет підготував 524 фахівців, 53 з яких – "Магістри математики" та 41 – "Магістр прикладної математики". Серед них 36 та 22, відповідно, отримали дипломи з відзнакою. З числа випускників магістратури маємо вже першого кандидата фізико-математичних наук – це магістр математики випуску 2001 року Федорянич Т.В. З 1950 по 2005 роки на математичному факультеті УжНУ було підготовлено 5740 фахівців, які успішно працюють у різних куточках Закарпатської області та далеко за її межами.

За останні роки значно зміцнилася навчально-лабораторна база математичного факультету. Заняття проходять у 4 комп’ютерних класах, де нараховується 50 сучасних персональних комп’ютерів на базі процесорів корпорації Intel. Студенти мають змогу готувати свої магістерські, дипломні та кваліфікаційні роботи у спеціалізованих лабораторіях випускаючих кафедр. Підвалинами своєї майбутньої педагогічної професії студенти-математики оволодівають у лабораторії технічних засобів навчання.

Здобутками математичного факультету за останні роки стали підручники, посібники та наукові монографії написані викладачами факультету. Серед них : Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики, 2-е вид. - Київ: Либідь, 2001., Гече Ф.Й., Моца А.І. Аналіз для статистиків. – Ужгород:Тов. "ВЕТА-Закарпаття", 2003. , Слюсарчук П.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород Карпати, 2005., Гече Ф.Й. Основи аналізу. – Ужгород: УжНУ, 2005., Червак Ю.Ю. Оптимізація. Непокращуваний вибір.- Ужгород: УжНУ, 2002., Гудивок П.М. Представления конечных групп над коммутативными локальными кольцами. – Ужгород, УжНУ: 2003., Дроботенко В.С., Рудько В.П. Елементи теорії кілець. – Ужгород: УжНУ, 2004.

Окремо потрібно відзначити той факт,що за ініціативи та співучасті завідувача кафедри математичного аналізу доц. Моци А.І. кафедра математичного аналізу УжНУ спільно із кафедрою теорії ймовірностей і математичної статистики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрою математики й інформатики Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя, Інститутом статистики Державного комітету статистики України у 2002-2004 роках була виконавцем плану TEMPUS-TACIS сіткового проекту "Розвиток економічної статистичної освіти в Україні" Європейської комісії. У реалізації цього проекту брали участь члени консорціуму Європейського союзу університетів Стокгольму та Малардаланду (Швеція), Хельсінкі (Фінляндія). Участь в цьому проекті передбачала фінансову підтримку у відкритті нової спеціальності "статистика" в університетах України. Така спеціальність була відкрита в УжНУ в 2003 році. За рахунок сіткового проекту на математичний факультет було поставлено комплекти офісного обладнання та комп’ютерний клас на загальну суму 20 тис. євро.

Як і в попередні роки, викладачі математичного факультету були активними учасниками різноманітних наукових форумів, які відбувалися як в Україні, так і за її межами. Провідні вчені факультету, професори Гудивок П.М., Маринець В.В., Червак Ю.Ю. входили до складу оргкомітетів міжнародних математичних конференцій. Математичний факультет УжНУ також був місцем проведення наукових зібрань математиків. В Ужгороді були проведені Міжнародна алгебраїчна конференція (серпень,2001 р.), яка стала супутньою конференцією в рамках Українського математичного конгресу, Міжнародна школа-семінар "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування" (серпень, 2002 р.), перша (вересень-жовтень, 2002 р.) та друга (жовтень, 2004 р.) міжнародні школи-семінари "Теорія прийняття рішення".

Широкого визнання набули праці молодих математиків факультету. Так, у квітні 2005 року Президія НАН України нагородила грамотою доцента кафедри математичного аналізу, кандидата фіз.-мат. наук Сливку Г.І. за серію робіт "Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами". У січні 2004 року доценту кафедри кібернетики і прикладної математики, кандидату технічних наук Міці О.В. присуджено грант Президента України для обдарованої молоді, а у 2006 році він отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених.