Ужгородський національний університет
ua en

Керівництво:

Ректор:
Ващук Федір Григорійович
доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
тел.: +38 (03122) 3-33-41
E-mail: adm@univ.uzhgorod.ua 
 
Перший Проректор:
Лемак Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. тел.: +38 (03122) 3-51-32
Проректор з науково-педагогічної роботи:
Юрій Юрійович Переста
доктор медичних наук, професор
 
 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи:
Ніколайчук Віталій Іванович
доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки тел.: +38 (03122) 3-33-41
 
Проректор з науково-педагогічної роботи та перспектив розвитку:
Офіцинський Роман Андрійович, доктор історичних наук, професор 
тел.: +38 (03122) 4-29-09
 
Проректор з наукової роботи:
Височанський Юліан Миронович,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.ф.-м.н., професор, директор Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла, член-кореспондент НАН України 
тел.: +38 (03122) 3-61-36
 
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи:
Шандор Федір Федорович, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму
тел.: +38 (0312) 64-32-36
Проректор з адмiнiстративно-господарської роботи:
Сойма Дмитро Юрійович,
тел.: +38 (03122) 3-35-73
 

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.