Ужгородський національний університет
ua en

Публікації та патенти:

Патентно-ліцензійний відділ Ужгородського національного університету

Основні завдання:

  • оформляє та подає матеріали заявок на винаходи до Держдепартаменту інтелектуальної власності України;
  • оформляє матеріали для видачі свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції;
  • здійснює методичну допомогу в проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт;
  • веде листування з Інститутом промислової власності щодо запитів кваліфікаційної експертизи по заявках на винаходи;
  • комплектує патентний фонду УжНУ офіційними бюлетенями "Промислова власність", виданнями Державного патентного відомства України.

ДИНАМІКА ПАТЕНТУВАННЯ
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
за період 2005-2010 рр.

Рік Подано заявок Отримано патентів
винахід корисна модель всього винахід корисна модель всього
2005 11 9 20 36 6 42
2006 20 22 42 20 22 42
2007 22 24 46 15 28 43
2008 21 25 46 25 20 45
2009 36 37 73 24 27 51
2010 43 60 103 24 44 68

 

Також можна переглянути

  1. Список патентів на винаходи і корисні моделі, одержаних ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет" у 2008 році
  2. Список патентів на винаходи і корисні моделі, одержаних ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет" у 2009 році
  3. Список патентів на винаходи і корисні моделі, одержаних ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет" у 2010 році
  4. Звіт про роботу патентно-ліцензійного відділу у 2010 році Ms Wordl (50Кб)

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.