Ужгородський національний університет
ua en

Про нас:

Інтеграція у світовий освітній простір та повноправне користування здобутками освіти й науки неможливе без співпраці з навчальними закладами зарубіжних країн. Ще у 60-х роках минулого століття Ужгородський державний університет почав активно налагоджувати зв’язки з закордонними вузами та науковими установами. У 1963 році було підписано першу двосторонню угоду – з Сегедським педагогічним інститутом (Угорщина). Надалі в 1965 р – з університетом Шафарика в м. Кошіце (Словаччина), в 1969 р. – з Новосадським університетом (колишня Югославія). Це стало поштовхом для розширення міжнародного співробітництва нашого університету та створення у 1969 році окремого структурного підрозділу університету – відділу зовнішніх зв’язків.

Основними функціями відділу є організаційна, протокольна та інформаційна діяльність, підготовка проектів договорів про співпрацю з іноземними ВНЗ та з іншими організаціями, контрольні функції у сфері міжнародної діяльності університету, переписка з іноземними партнерами, статистичний облік; контроль за набором та за навчанням в УжНУ іноземних громадян, за додержанням ними правил в’їзду та перебування в Україні, тощо.

На початку 90-років ХХ ст. було взято курс на подальшу розбудову міжнародного співробітництва із зарубіжними вузами. Маючи майже 30-річний досвід у цій сфері, університет міг сміливо поширювати своє партнерство не лише на вузи Центральної та Південно-Східної Європи, але і західної Європи та навіть Північної Америки.

Pозвитку зв’язків сприяло проголошення незалежності України, надання ширших прав вузам. Характерними для сучасного співробітництва з вузами інших країн стало те, що угоди почали підписувати уже не лише керівники вузів, а й окремі підрозділи: факультети, кафедри, науково-дослідні інститути. Як результат, станом на кінець 2011/2012 навчального року університетом укладено понад 70 договорів з більш як 15 країнами світу.

Міжнародне співробітництво університету сприяє розширенню наукових досліджень у різних галузях знань, у першу чергу, фізики, хімії, біології, медицини, філології, археології, проблем Карпатського регіону, тощо. Найтісніші зв’язки УжНУ має із найближчими сусідами – вузами Словаччини, Угорщини, Чехії, Румунії й Польщі.

За минулі роки університет брав участь у міжнародній програмі Tempus Tacis, що фінансувалася Європейським Союзом. Результатом цього співробітництва було створення кафедри соціальної роботи. Економічний факультет плідно працював над виконанням європейської міжнародної програми ІНТАС. На цьому факультету створено Бізнес-центр. Це результат багаторічних і плідних контактів з Університетом Джорждії (США).

Викладачі, аспіранти та студенти постійно беруть участь у конкурсах на отримання стипендій Фулбрайта, Айрекс, Едмунда Маскі (США), Вишеградського фонду, фонду Відродження, німецької програми ДААД, Роберта Боша, деяких французьких та швейцарських програм, зокрема програма Жана Моне, програм ЮНЕСКО.

УжНУ – єдиний вуз західної України, який бере участь у Сьомій рамковій програмі з дослідження і технологічного розвитку – головному інструменті Європейського Союзу для підтримки спільних досліджень, розробок та інновацій в науці та техніці семирічний бюджет якого перевищує 50 млрд. євро.

Ужгородський національний університет має право набору на навчання іноземців. У нас здобувають освіту громадяни Росії, Білорусі, Молдови, Узбекистану, Грузії, Литви, Естонії, Словаччини, Чехії, Болгарії, Німеччини, Ізраїлю. Вже отримали дипломи міжнародного взірця громадяни Марокко, Лівану, Сирії, Пакистану, Гвінеї, Румунії, Угорщини, Болгарії та інших країн світу. Навчання іноземних громадян в нашому університеті відбувається переважно на контрактній основі.

З нашого боку щорічно за кордон направляються понад 70 студентів, в т.ч. на мовні курси, часткове навчання, з метою участі у міжнародних конференціях, грантах.

На деяких кафедрах університету більше 10 років працюють іноземні фахівці. Започаткували цю традицію учасники фонду Роберта Боша, які щороку викладали німецьку мову на кафедрі німецької філології. Сьогодні представництво іноземців серед викладачів університету стає дедалі ширшим. Доцент університету Матея Бели м. Банська Бистриця (Словаччина) читає лекції студентам словацького відділення філологічного факультету. Іноземні вчені викладають на стоматологічному, математичному факультетах УжНУ. З метою зустрічей зі студентами та читання лекцій факультет міжнародних відносин часто відвідують працівники закордонних дипломатичних установ, парламентарі та урядовці різних країн.

Під керівництвом університетських фахівців науковці зарубіжних вузів-партнерів виконують дисертаційні роботи, які захищають в Україні.

В УжНУ регулярно проводяться міжнародні конференції, в яких беруть участь й іноземні фахівці – вчені з Росії, Білорусі, Латвії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії тощо.

Відділ підтримує зв’язки з посольствами та консульствами зарубіжних країн. Результатом такої співпраці стало, зокрема, створення під патронатом Посольства Словаччини в Україні Інформаційного центру НАТО, який з 2007 року діє при відділі зовнішніх зв’язків.

Працівники відділу постійно працюють над подальшим розширенням міжнародного співробітництва, залученням наших співробітників та студентів до участі у міжнародних проектах.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.