Біологічний факультет
ua en

 

Заступники декана:

з виховної роботи:


доцент Кривцова Марина Валеріївна

з навчальної роботи:

кандидат біологічних наук,
доцент Гасинець Ярослава Степанівна

Біологічний факультет проводить підготовку:

1. Бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки "Біологія" за такими спеціалізаціями:

ботаніка; зоологія; ентомологія; генетика, фізіологія рослин; біоекологія; мікробіологія (на заочній формі навчання);

2. Бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки "Агрономія".

Державне замовлення на напрям підготовки "Біологія" складає: 50 студентів (денна форма навчання), 20 (заочна); напрям "Агрономія" – 15 студентів (денна форма навчання), 10 студентів (заочна).

Сьогодні на біологічному факультеті на денному відділенні навчається 336 студентів, на заочному – 355.

Вартість навчання для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки "Біологія" на контрактній основі (станом на 2009-2010 навчальний рік)  становила 6630 грн. на рік, на заочній – 4910 грн. на рік. За напрямком підготовки "Агрономія" на денній формі вартість навчання становила 5570 грн. на рік, на заочній – 3390 грн.

Навчання студентів здійснюється на п'яти кафедрах: генетики, фізіології рослин і мікробіології (завідувач – проф. В.І. Ніколайчук), зоології (доц. Т.Т. Дудинський), ентомології та збереження біорізноманіття (доц. В.Г. Рошко), ботаніки (доц. О.Б. Колесник), плодоовочівництва і виноградарства (доц. В.В. Симочко).

Історія біологічного факультету розпочинається з 1945 р., разом з заснуванням Ужгородського державного університету. Спеціальність "Плодоовочівництво і виноградарство" відкрита у 1993 році, перший випуск відбувся у 1998 р. Станом на 2009 р. було здійснено 10 випусків студентів-агрономів.

Сучасні наукові дослідження співробітників біологічного факультету підпорядковані меті охорони флори і фауни Карпат, розробці біотехнологічних методів збереження генофонду цінних кормових і лікарських рослин та їх промислового відтворення, а також селекції плодових дерев та винограду.

Сьогодні на факультеті працюють п’ять професорів: доктор біологічних наук, професор, академік АНВО України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Угорської академії наук, Заслужений професор ДВНЗ "УжНУ" В.І. Ніколайчук; доктор біологічних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", академік АНВО України В.І. Комендар; доктор біологічних наук, професор В.Ю. Мандрик, доктор біологічних наук, професор А.А. Ковальчук та доктор сільськогосподарських наук О.І. Савіна. Крім того на факультеті працюють 35 доцентів, 3 викладачів та 10 наукових співробітників.

Підготовка кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру.

Про високий рівень екологічної та професійної підготовки наших студентів свідчить те, що протягом останніх років вони займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біології, прикладної екології тощо.

Студентське життя на біологічному факультеті цікаве і різноманітне. Традиційно проводяться вечори зустрічі випускників та першокурсників, щомісяця вечори відпочинку, день біолога. Із студентами різних курсів працюють академнаставники.

Факультет має значні здобутки у спортивній роботі. Наші студенти – постійні учасники різних спортивних університетських змагань з футболу, волейболу, баскетболу, плавання, тенісу. Плідно працює на факультеті і художня самодіяльність.

Біологічний факультет підтримує тісні контакти з навчальної та наукової роботи з науковцями різних науково-дослідних і виробничих організацій, як України (установи Києва, Львова, Одеси, Ялти, Херсона, Чернівців, Тернополя та ін.), так і закордонних – Сегедський науковий університет, Дрезденський інститут розведення плодових культур (Німеччина), Національний агрономічний інститут (Франція, м. Париж), Чеський університет сільського господарства, Науково-дослідний інститут (Чехія, м. Прага), Університет сільськогосподарських наук (Угорщина, м. Геделе), Аграрний університет ім. Г. Менделя (Чеська республіка, м. Брно), Люблянський університет (Словенія), Оксфордський університет та ін.

Випускники біологічного факультету мають змогу працевлаштуватися у різних державних установах: санепідемстанціях, митницях, управлінні екобезпеки, інспекціях по карантину рослин, станціях захисту рослин, держлісгоспах, а також вчителями біології та хімії в загальноосвітніх школах.

Окремі наші випускники плідно працюють на навчальній та науковій нивах у таких науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, як Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут генетики і фізіології НАНУ, Інститут зоології НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена, Інститут ботаніки НАНУ ім. М.Г. Холодного, Інститут фізіології НАНУ ім. О.О. Богомольця, Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут медичної радіології РАМН (м. Обнінськ), Інститут еволюційної морфології та екології тварин ім. О.М. Сєверцова РАН (м. Москва), Університет м. Джорджія (США), Оксфордський університет, Національний аграрний університет (м. Київ), Закарпатський інститут агропромислового виробництва та ін.

Викладачі біологічного факультету формують у студентів широту кругозору вміння аналітично мислити, виховують соціальний тип людини завтрашнього дня, яка візьме з собою заряд снаги, віри, певності себе, свого фаху приклад улюблених наставників, тих, хто підносив і підносить авторитет вітчизняної біологічної науки, авторитет найбільшого вищого освітнього закладу краю.