Ужгородський національний університет
ua en

Правила користування бібліотекою:

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ УжНУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Бібліотека обслуговує студентів, професорсько-викладацький склад, аспірантів, наукових співробітників і службовців університету всіма наявними фондами, а також відсутньою літературою через міжбібліотечний абонемент.
  2. Для запису в бібліотеку необхідно пред'явити наступні документи:
    1. професорам, викладачам, аспірантам та співробітникам - службове посвідчення або довідку з відділу кадрів;
    2. студентам - студентський квиток;
    3. іншим особам - дозвіл ректорату.
  3. При запису в бібліотеку користувач одержує читацький квиток, який є єдиним документом на право користування бібліотекою.

ПОРОЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЮ

НА АБОНЕМЕНТАХ:

Наукова література видається користувачам на термін до одного місяця в наступній кількості: професорам, викладачам, аспірантам та науковим співробітникам - до 15 примірників, студентам старших курсів - до 10 примірників, іншим користувачам - до 5 примірників, дипломантам - до 5 примірників додатково.

Навчальна література видається у кількості не більше 10 книг на один семестр. Періодичні видання видаються тільки у читальних залах. Художня - на 15 днів.

У разі затримки книг користувачем більше встановленого терміну - останній позбавляється права користування бібліотекою на 15 днів, при повторних випадках - на один місяць.

На випадок відсутності в бібліотеці необхідної літератури, користувач може замовити її з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА). Книгами, одержаними по МБА, можна користуватися тільки в читальних залах.

Перед канікулами всі взяті студентами книги повинні бути здані в бібліотеку.

У ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ:

Книги із підсобних фондів читальних залів і книгосховища видаються на заповнений бланк "Вимога на книгу" при пред'явленні читацького квитка.

Категорично забороняється входити до читальних залів у верхньому одязі, вносити сумки, портфелі, порушувати тишу.

Література, видана у читальному залі із основного книгосховища, може бути закріплена за користувачем на необхідний для нього термін (якщо до цього на неї не було замовлення іншого користувача). У випадку, якщо користувач не з'являється за замовленими книгами на протязі 5 днів, закріплені за ним книги повертаються у книгосховище.

Виносити книги із читальних залів категорично забороняється.

При відлученні із читального залу на довготривалий час користувач повинен повернути книгу черговому бібліотекареві.

ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

Користувач повинен бережно ставитися до користування літературою. При одержанні книг чи журналів користувач повинен переглянути їх і попередити чергового бібліотекаря про наявні в ній дефекти (підкреслений текст, помітки на полях і т.д.). В іншому разі відповідальність за псування книги несе читач, який користується нею останнім.

Не дозволяється підкреслювати текст і робити помітки на сторінках книг, згинати їх, виривати лист і т.д.

Користувач, який загубив або зіпсував книгу, зобов'язаний замінити її примірником такого ж видання. В окремих випадках книга може бути замінена фотокопією, або іншою рівноцінною за змістом. Користувачі, які є винними у псуванні книг, позбавляються права користування бібліотекою на термін від 1 до 6 місяців.

При вході до бібліотеки користувач повинен пред'явити черговому читацький квиток, при виході теж.

При запису в бібліотеку користувач повинен ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов'язання виконувати їх.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.