Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
ua en

Заступники директора:

Ілько Андрій Васильович
кандидат медичних наук,

доцент Ілько Андрій Васильович

Гечко Михайло Михайлович
асистент

Гечко Михайло Михайлович

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки створено 19 вересня 2012 року згідно наказу №207/01-03 ДВНЗ УжНУ.

Навчальну роботу в інституті можна умовно розділити на три напрямки:

  • післядипломна освіта лікарів,
  • перепідготовка фахівців,
  • довузівська підготовка вступників.

Перший напрямок забезпечує післядипломну освіту лікарів області. В стінах інституту проходить підготовка та підвищення кваліфікації фахівців (інтернатура,  магістратура, клінічна ординатура, спеціалізація, курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли) з наступних спеціальностей: акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, гастроентерологія, дерматовенерологія, загальна практика – сімейна медицина, ендоскопія, загальна фармація, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна онкологія, курортологія та медична реабілітація, лікувальна фізкультура та спортивна медицина, медицина невідкладних станів, неврологія, організація та управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, пульмонологія та фтизіатрія, радіологія, хірургія,  урологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика.

Другий напрямок забезпечує пере-підготовку фахівців  з таких спеціальностей: правознавство, фінанси, облік і аудит, банківська справа, економіка підприємства, міжнародні економічні відносини, політологія, фізична і біомедична електроніка, українська мова та література, журналістика, мова та література (англійська та німецька), математика, міське будівництво та господарство, плодоовочівництво та виноградарство, екологія та охорона навколишнього середовища, фізична реабілітація і соціальна робота.

Третій напрямок забезпечує підготовку школярів до вступу у вищий навчальний заклад.

80% працівників інституту мають наукові ступені доктора або кандидата наук та, відповідно, звання професора або доцента. Серед викладачів є Заслужені працівники освіти і науки, Заслужені лікарі України, Лауреати Державних премій.

Загалом в інституті  навчається близько 500 студентів, 350 інтернів, близько 1000 курсантів. Викладачами  інституту  за останні роки підготовлено велику кількість лікарів-спеціалістів, які працюють як на Закарпатті, так і за його межами. Серед випускників є відомі вчені, керівники медичних закладів та академічних науково-дослідних інститутів, працівники спеціальних установ. Деякі випускники інституту організовують власні підприємства медичного спрямування, прикладом може бути медична Лабораторія "АСТРА-ДІА",  головним лікарем якої є  Булеза Богдан Богданович.

Відлунням сьогодення є зміни у підходах до навчання, ініційовані новітніми інформаційними технологіями. Впровадження нових технологій в інституті  направлено на підвищення якості освіти і, як наслідок, підвищення конкурентноздатності  інституту  та Ужгородського національного університету в цілому.

У інституті запроваджено дистанційні форми навчання, за що УжНУ отримав декілька державних нагород, серед яких срібна медаль в номінації «Післядипломна освіта – крок в майбутнє».

У стінах інституту використовуються тестово-контролюючі програми для проведення вступного, поточного та кінцевого контролю рівня знань лікарів-інтернів та курсантів в залежності від їх категорій. Використання тестування вирішує наступні задачі: забезпечує самостійну пізнавальну діяльність; підвищує індивідуалізацію навчання; об'єктивно оцінює знання лікарів.

В навчальному процесі застосовуються мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій. Широко впроваджені в навчальний процес програми для поточного навчання лікарів-інтернів та курсантів.

Наявність швидкісного Інтернет-зв'язку сприяє забезпеченню більш ефективної підготовки викладачів до лекцій, а також покращенню знань студентів, інтернів та курсантів.

Інститут є членом Eurasia Teleconsult, що дає можливість отримання медичних телеконсультацій цілодобово із залученням провідних спеціалістів світу.

Інститут займається впровадженням сімейної медицини на Закарпатті і підтримує зв'язки з центрами сімейної медицини як в Україні, так і за кордоном (США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Польща). В приміщеннях інституту  виступали такі відомі вчені та науковці як: Ерік Волш, Джон Солц, Луїза Мускато, Марк Ремптон, проф. Еверет Дуглас (США), Р. Брукс, С.Фелдіан, Р. Галел, проф. Л.Полонскій, А.Сіеронь (Польша) та інші. Підписано договори про співпрацю та обмін співробітниками та студентами з Краківським (Ягелонським), Портландським (США), Будапештським (Угорщина), Дебреценським (Угорщина), Магдебурзьким (Німеччина) університетами та Сілезькою медичною Академією.