Медичний факультет
ua en

Медичний факультет УжНУ – один з найбільших факультетів університету, відкритий у 1945 році. За час свого існування факультет підготував більше ніж 7600 лікарів, які працюють не лише в Україні, але й у країнах близького і далекого зарубіжжя.

На медичному факультеті готують студентів (спеціалістів, магістрів) за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Фармація», а також бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа».

 

Сьогодні факультет об’єднує 17 кафедр:

 • анатомії людини та гістології;
 • біохімії та фармакології;
 • пропедевтики внутрішніх хвороб з курсом валеології, основ медичних знань та вищої медсестринської освіти;
 • загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини;
 • фізіології та патофізіології;
 • факультетської терапії;
 • онкології з курсами радіаційної медицини та реаніматології;
 • дитячих хвороб;
 • акушерства та гінекології;
 • соціальної медицини та гігієни з курсом історії медицини;
 • хірургічних хвороб з курсами дитячої хірургії, урології, оториноларингології, офтальмології;
 • госпітальної терапії;
 • неврології, нейрохірургії та психіатрії;
 • мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб;
 • медицини катастроф та військової медицини;
 • шкірних та венеричних хвороб з курсами ВІЛ-інфекції, патоморфології і фтизіатрії;
 • фармацевтичних дисциплін.

На даний час на факультеті навчається 1140 студентів, навчання яких проводять 148 викладачів, з них 28 докторів наук, професорів, 82 кандидата наук. Серед викладачів факультету - 4 академіки громадських академій наук, 7 заслужених лікарів України, 2 заслужені винахідники України, 1 лауреат Державної премії, 1 заслужений працівник освіти України, 5 членів спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. На факультеті ведеться плідна наукова робота. Сформовані наукові школи, які працюють протягом багатьох років: хірургів (лауреат Державної премії у галузі науки і техніки 2009 р. проф. Русин В.І.), анатомів і гістологів (заслужений працівник освіти України, проф. Головацький А.С.). Праці очолюваних ними колективів добре відомі в Україні та за її межами.

На факультеті навчаються студенти з різних регіонів України, а також із зарубіжних країн: Росії, Білорусі, Узбекистану, Угорщини, Словаччини, Польщі. Серед випускників факультету були громадяни Румунії, Молдови, Угорщини, Лівану, Сирії, Гвінеї-Бісау.

Серед фундаторів медичного факультету були доктори медичних наук, професори Л.І. Зінченко, Н.І. Бут, А.Г. Караванов, К.П. Рябов, В.М. Слишко, В.Л. Хенкін, член-кореспондент АМН М.С. Бакшеєв.

Навчальна база факультету – це головний корпус, численні відділення обласних, міської, відділкової клінічних лікарень, чотири поліклініки, шість диспансерів. Для проведення виробничої практики використовуються всі районні лікарні Закарпатської області, які є багатопрофільними лікувальними закладами.

Факультет з року в рік розширює географію міжнародних зв’язків. Так, наприклад, за останні роки лекції для студентів читали професори з Австрії, Німеччини, Франції, США, Угорщини. Викладачі факультету проходили наукове та педагогічне стажування в Японії, Нідерландах, США, Шотландії. Аналогічне стажування та виробничу практику наші студенти проходили в  США, Греції, Югославії, Угорщині, Словаччині.

На факультеті активно проводяться культурно-масові заходи (спортивні змагання, вечори Гіппократа, КВК, Міс та Містер медфаку тощо). Студенти-спортсмени є неодноразовими переможцями та призерами університетських спартакіад. На факультеті працює студентське наукове товариство. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано понад 300 статей. При кафедрах працюють 20 студентських гуртків, у яких до наукової роботи залучено близько 250 студентів. Студенти-науковці є переможцями олімпіад як в Україні, так і за її межами.

Гордістю факультету є випускники, які очолюють і працюють у провідних науково-медичних закладах: професор І.М. Логай (до 2004 року директор Одеського НДІ очних хвороб ім. академіка Філатова); академік АМН Росії, професор А.Ф. Циб (директор Радіологічного центру Російської академії медичних наук, м. Обнінськ, Росія); професор П.С. Мощич (завідувач кафедри педіатрії Київського національного медичного університету); член-кореспондент АМН України, професор М.Є. Поліщук; член-кореспондент АМН України, професор В.З. Нетяженко (декан 2-го медичного факультету Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця).

Декан:
Болдіжар Олександр Олександрович,
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Кафедри: