Стоматологічний факультет
ua en

Стоматологічний факультет – наймолодший факультет Ужгородського національного університету.

Факультет був створений відповідно до рішення Вченої Ради від 31 серпня 2006 року (Протокол № 8). Актуальність створення цього підрозділу органічно випливає з концепції розвитку основних засад охорони здоров’я прийнятих Президентом, Кабінетом Міністрів України та рішеннями депутатів Закарпатської обласної Ради. Стоматологічний факультет Ужгородського національного університету відкрито завдяки особистому сприянню екс-голови Адміністрації Президента України Балоги В.І. та ректора Ужгородського національного університету, професора Вегеша М.М.

Факультет готує спеціалістів за напрямком "стоматологія" (7.110106), терміном навчання – 5 років. Діє ліцензія на прийом 100 студентів (20 – державне замовлення, 80 на контрактній основі). На вступних іспитах 2011-2012 н.р. конкурс склав 14  чоловік на одне  місце.

Згідно з рішеннями Вченої ради Ужгородського національного університету від 26 жовтня 2006 р. (Протокол № 10) танаказу Ректора Ужгородського національного університету № 68/0103 від 9.06.2009р. на стомато­логічному факультеті відкрито чотири кафедри: хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології (в.о. зав. кафедрою доктор медичних наук, професор Калій В.В.), ортопедичної стоматології (зав. кафедрою кандидат медичних наук, доцент Костенко Є.Я.), терапевтичної стоматології (зав. кафедрою кандидат медичних наук, доцент Добровольська М.К.) та дитячої стоматології (в.о. зав. кафедрою доктор медичних наук, професор Казакова Р.В.).

На сьогодні на 5-х курсах факультету навчається 473 студенти. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики, серед яких є 10 докторів наук, професорів; 15 кандидатів наук, доцентів; 27 викладачів. На факультеті навчаються студенти з різних регіонів України (в середньому на курсі від 10 до 15% з інших областей України).

Лекції студентам читають кращі лектори України: доктор медичних наук, професор Павленко О.В., доктор медичних наук, професор Біда В.І., доктор медичних наук, професор Нагірний Я.П., доктор медичних наук, професор Казакова Р.В., кандидат медичних наук,  професор  Кухта  С.Й., кандидат медичних наук, доцент Горицький В.М.,  кандидат медичних наук, доцент Радько В.І., кандидат медичних наук, доцент Пиндус Т.О., кандидат медичних наук доцент Бунь Ю.М., кандидат медичних наук, доцент Клітинська О.В., кандидат медичних наук, доцент Костенко Є.Я., кандидат медичних наук, доцент Добровольська М.К., почесний доктор Ужгородського національного університету, професор Андрій Єнча  (Словаччина), почесний доктор Ужгородського національного університету, професор Йожеф Живчак (Словаччина), доктор філософії, доцент Петер Джупа  (Словаччина), доктор філософії, доцент Єнча Янна.

 На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. Кожна кафедра стоматологічного факультету облад­нана комп’ютерними класами; всі комп’ютери об’єднані в єдину мережу з доступом до швидкісного безпровідного  інтернету Wi-Fi. Удосконаленню освіти сприяє використання нових інформаційних технологій, які передбачають застосування у навчальному процесі технічних засобів навчання. Широко використовуються навчально-контролюючі комп’ютер­ні програми, мультимедійні навчальні посібники та підручники. Комп’ю­терне тестування ефективно використовується при проведенні базисного, проміжного, підсумкового та заключного контролю підготовки студентів. Лекції студентам читаються у лекційних аудиторіях, які оснащених мульти­медійними проекторами. Викладачі та студенти мають можливість користуватися електронною бібліотекою, де розміщені  методичні розробки, монографії, статті, підручники з загальним об’ємом 5,5 GB.

На сьогодні  закінчено реконструкцію цокольного, 1-го та 2-го поверху будівлі стома­тологічного факультету, близько 2200 м. кв., де розмістили деканат, інтернет-центр, 2 лекційних зали по 110 місць, три фантомні класи  (по терапевтичній, дитячій стоматології,  та імплантології), 10  стоматологічних кабінетів, де розміщено 18 стоматологічних установок, відділення фізіотерапії, рентген – кабінет, оснащений комп’ютерним радіовізіографом (EndosACPфірми «Villa», Італія) та ортопантомографом (PlanmecaProOneфірми «Planmeca», Фінляндія)  десять навчальних кабінетів  та студентське кафе. В 2011 році, згідно з програмою Закарпатської обласної державної адміністрації «Про Програму підготовки та перепідготовки лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, студентів стоматологічного факультету Ужгородського національного університету на 2011 рік»  закуплений мікроскоп для ендодонтії та устаткування для сучасної зуботехнічної лабораторії

18 березня 2009 року на базі факультету відкрито перший в Україні Центр дитячої дентальної гігієни, де оглядаються, навчаються гігієнічним навичкам та лікуються діти  дошкільних та шкільних навчальних закладів м. Ужгорода та Закарпатської області в рамках виконання програми «Здорова посмішка дітей Закарпаття», прийнятої на 5 сесії, 5 скликання Ужгородської міської ради від 16 липня 2009 року № 1148.

1 вересня 2010 року на базі поліклініки ГУМВС в Закарпатській області відкрито факультетську стоматологічну клініку, де проходять заняття з терапевтичної та дитячої стоматології.

26 жовтня 2010 року на базі стоматологічного факультету відкрито Центр імплантології та хірургічної стоматології, а також Університетську стоматологічну поліклініку.

На базі Центру імплантології надається кваліфікована реабілітація пацієнтів з дефектами зубних рядів з використанням імплантологічних систем та кістково-пластичних матеріалів. Відділення ортопедичної стоматології спрямоване на встанов­лення знімних та незнімних конструкцій для відновлення цілісності зубного ряду. Робота Центру включає навчання студентів, проведення наукових досліджень, надання кваліфікованої лікувальної допомоги пацієн­там, науково-практичні майстер-класи для лікарів-стоматологів та зубних техніків. Матеріально-технічне забезпечення дозволяє проводити профе­сійне вдосконалення та підвищення кваліфікації 70-100 осіб протягом року. 

27 травня 2011 року на стоматологічному факультеті відкрито зубопротезну лабораторію з сучасним вітчизняним та зарубіжним устаткуванням. Дана лабораторія є навчально-методичним центром для студентів – стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-стоматологів Закарпатської області та України.

Навчальними базами факультету є Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, яка в 2008 році згідно з наказом Міністра охорони здоров'я України стала клінічною базою стоматологічного факультету.

Навчальними базами факультету також є  Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня,  Ужгородська дитяча міська клінічна лікарня,  7 приватних стомато­логічних клінік, обласний дитячий спеціалізований пульмо­ноло­гічний санаторій „Малятко”, Науково-практичне об’єднання «Реабілітація», лікарня та поліклініка Сектору медичного забезпечення ГУМВС України в Закарпатській області, Ужгородська гімназія та ЗОШ №6.

Одним з провідних напрямків роботи стоматологічного факультету є міжнародне співробітництво. Підписані договори про науково-виробничу співпрацю з провідними вищими навчальними закладами медичного спрямування Східної Європи: факультет охорони здоров’я Пряшівського університету, (Словаччина) (06.12.2006р.); Клініка стоматології та щелепно-лицевої хірургії університету імені П.Й. Шафарика м. Кошице, (Словаччина) (03.02.2010 р.); стоматологічний факультет медичного університету м. Дебрецен, (Угорщина) (20.02.2010р.); приватна стоматологічна клініка «Пертамед», (Словаччина) (12.03.2010р.).

Готується до підписання договір про наукову співпрацю та обмін студентами з Братиславським університетом (Словаччина).

Стоматологічний факультет – єдиний серед стоматологічних факультетів України, на якому навчання з першого курсу ведеться із впровадженням елементів Болонського процесу, за кредитно-модульною системою.

Факультет бере активну участь у культурно-масовому і  науковому житті України та Закарпаття.

Протягом 2008-2011 рр. на базі стоматологічного факультету Ужгородського національного університету проведено 5 науково-практичних конференції:

 1. Перша науково-практична конференція стоматологів Закарпаття “Актуальні питання профілактики і лікування хвороб твердих тканин зуба та пародонту ”. 15-16 травня 2008 року. Кількість учасників – 80, в т.ч. з-за кордону 4; кількість тез доповідей – 38.
 2. Міжнародна науково-практична конференція з дентальної імплантології «Сучасні досягнення імплантології. Якість життя». 21.11.2009р. Кількість учасників – 85, в т.ч. з-за кордону 5; кількість тез/доповідей – 29.
 3. Наукова конференція професорсько-викладацького складу стоматологічного факультету Ужгородського національного університету – 20.02.2009р., яка проводиться щорічно.
 4. Науково-практична конференція стоматологів Закарпаття з міжнародною участю “Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань ”. 16-17 квітня 2010р. Кількість учасників – 180, в т.ч. з-за кордону 5; кількість тез доповідей – 187.
 5. Міжнародна науково-практична конференція  «Застосування методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології», 23-24 вересня 2011 року. Кількість учасників – понад 180 осіб, кількість доповідей - 35, кількість стендових доповідей – 35.

Конференції були присвячені вивченню нових методів профілактики і лікування стоматологічних захворювань в області терапевтичної, дитячої, хірургічної стоматології, дентальної імплантології, розгляду актуальних питань онкології в стоматології, організації стоматологічної служби та впровадження їх в широку практику лікарів-стоматологів.

Стоматологічний факультет виступив співорганізатором 5 науково-практичних конференцій:

 1. 1 Kongres Biomediciny v oromaxilofacialnej oblasti:– Kosice, 8 – 10.10.2009р.(Словаччина). Кількість учасників – 258, в т.ч. співробітників стоматологічного факультету - 6; кількість тез доповідей – 130.
 2. 2 Kongres preferencie a dentalnej hygieny.  – Presov. Fakulta zdravotnictva PU v Presove. Lekarsky institut Ukraina, - 06.05.-07.05.2010. (Словаччина). Кількість учасників – 140, в т.ч. співробітників стоматологічного факультету - 5; кількість тез доповідей – 54.
 3. Ювілейний міжнародний з'їзд лікарів-імплантологів. – Київ, травень 2010р. Кількість учасників – 500, в т.ч. з-за кордону 15.
 4. V Міжнародна Східноєвропейська конференція з проблем дентальної імплантології «Мультидисциплінарний підхід як стратегія успіху». – Львів, березень 2011р. Кількість учасників – 2000, в т.ч. з-за кордону 30, кількість тез доповідей 250.
 5. 4 міжнародний імплантологічний конгрес "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ" 27-28 січня 2012 року.

Наукова робота факультету.

За 5 років роботи факультету видано 284 публікації, з них 57 у фахових виданнях. Опубліковано 2 монографії, 1 атлас, 16 навчально-методичних посібники, 4 інформаційних листи, отримано 12 патентів на корисну модель. Підготовлено  29 методичних розробок з усіх профільних предметів кафедр стоматологічного факультету  за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Готуються до видання три монографії.

Готується до захисту 14 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Стоматологічний факультет має IV рівень акредитації (згідно рішення Державної акредитаційної комісії України від 30 червня 2011р., протокол № 88.)

Сприяння Закарпатської обласної державної адміністрації та Обласної Ради вселяє надію про можливість подальшого розвитку матеріально-технічної бази та наукового потенціалу стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Клітинська Оксана Василівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, завідувач клініки дитячої дентальної гігієни стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, голова методичної комісії стоматологічного факультету, секретар вченої ради стоматологічного факультету.

 

Заступник декана з виховної роботи

Брехлічук Павло Павлович

Асистент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології.

 

Стоматологічний факультет Ужгородського національного університету тісно співпрацює з:

 1. Факультетом охорони здоров’я Пряшівського університету, (Словаччина),
 2. Клінікою стоматології та щелепно-лицевої хірургії університету імені П.Й. Шафарика м. Кошице, (Словаччина),
 3. Стоматологічним факультетом медичного університету м. Дебрецен, (Угорщина),
 4. Приватною стоматологічною клінікою «Пертамед», (Словаччина).

Напрями співпраці:

 • Наукова діяльність: організація та суспільне проведення науково-практичних конференцій з основних напрямів розвитку стоматології сьогодення.
 • Навчальна діяльність: в 2010 році створена Закарпатська асоціація студентів-стоматологів, а у 2011 прийнята до складу Європейської асоціації студентів стоматологів (EDSA). В рамках статуту група студентів Ужгородського національного університету, стоматологічного факультету навчаються в Кошицькому національниму університеті імені Павла Йосифа Шафарика (Словаччина).

Студенти стоматологічного факультету Ужгородського національного університету проходять виробничу практику на базі базі клініки "Петрамед", місто Чадца (Словаччина) та в Кошицькому національниму університеті імені Павла Йосифа Шафарика (Словаччина).

 • Лікувальна діяльність: проведена консультація та лікування пацієнтів разом з провідними фахівцями Європейського Союзу, а саме:
  • почесним доктором Ужгородського національного університету, професором Єнча Андрієм  (Словаччина);
  • почесним доктором Ужгородського національного університету, професором Живчак Йожефом (Словаччина);
  • доктор філософії, доцент Петером Джупою (Словаччина).