Ужгородський національний університет

Відділ зовнішніх звязків:

Зв'язки із закордонними вищими навчальним закладами і науковими установами є невід'ємною частиною життя колективу Ужгородського національного університету. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені у 60-х роках минулого століття, коли наш університет встановив зв'язки з вузами та академічними установами Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії. Безпосередню участь у розвитку міжнародного співробітництва брав створений у 1969 р. відділ зовнішніх зв'язків. Від часу створення відділом керували Х.М.Олексик, Р.В.Романюк, Г.Г.Денис, А.А.Гвоздяк, П.А.Петрище,Б.М.Овчаренко, О.І.Тороні. З 2004 р. відділ очолює Юлій Юлійович Гойдаш. Йому допомагають Лариса Юріївна Фірцак, Андрій Юрійович Сопо і Марія Анатоліївна Жиленко.

Ужгородський національний університет протягом останнього десятиріччя здійснює міжнародне співробітництво із вузами та міжнародними освітніми організаціями близько 20 країн (Бельгія, Великобританія, Канада, Китай, Німеччина, Польща, Румунія, США, Гранція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, країни СНД). Найтісніші зв'язки УжНУ маєіз найближчими сусідами _ вузами Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі. Про тісні зв'язки з вузами-партнерами красномовно свідчать такі факти: протягом останнього навчального року УжНУ направив у закордонні відрядження близько 240 фахівців, аспірантів, докторантів і студентів. Щороку 45 студентів різних факультетів нашого університету, які володіють угорською мовою, один семестр навчаються у вузах Угорщини. З 1991 р. таких студентів налічується 250 чоловік. Студенти словацького відділення щороку проходять мовно-ознайомчу практику на базі вузів Словаччини. Студенти німецького відділення проходять аналогічну практику в інститутах ФРН як переможці конкурсу ДААД. Кращі студенти спеціалізації "Соціальна робота" були на практиці в соціальних закладах Данді (Великобританія), Брюсселя та Намюра (Бельгія). Щороку студенти третього курсу французького відділення мали мовну практику в кооперативі "Лонго Май" (Франція), перша така поїздка відбулася в 1990 р.

У рамках укладених договорів про безпосереднє наукове та педагогічне співробітництво успішно ведуться спільні наукові дослідження, здійснюється обмін досвідом стосовно викладання нових курсів, читання лекцій; щорічно відряджається за кордон близько 350 співробітників університету, а приймаємо близько 200 іноземних фахівців, аспірантів і студентів. Внаслідок плідної співпраці Ужгородського національного університету із структурами Європейського Союзу, зокрема участі у міжнародних програмах "Темпус-Тасіс" (партнери - УжНУ, університет Данді, Інститути соціальної роботи Брюсселя і Намюра), на базі нашого університету створено одну з перших в Україні кафедру соціальної роботи і освоєно підготовку фахівців за спеціальністю "соціальний працівник". Економічний факультет налагодив вдалі зв'язки з Центральним Коннектикутським університетом (США) та Лютонським університетом (Великобританія). Як результат співробітництва із партнерами із США та Великобританії й участі УжНУ в проектах REAR - Програма регіональних академічних партнерських зв'язків (партнери - УжНУ та Лютонський університет), "Ринкова економіка" (партнери - УжНУ та Центральний Коннектикутський університет), - на базі економічного факультету УжНУ створено "Бізнес-центр". У 2004 р. УжНУ налагодив тісні зв'язки з Канадським бюро міжнародної освіти, тож у результаті цього співробітники університету беруть участь у реалізації спільної програми "Проекту економічного розвитку громади в Україні" (ПЕРГУ).

На факультеті післядипломної освіти УжНУ нещодавно завершилася міжнародна програма "Партнерство медичних закладів США і України" з Американським альянсом охорони здоров'я. Результатом міжнародного співробітництва є відкриття в УжНУ науково-лікувального Центру сімейної медицини. ФПО тісно співпрацює з Сілезькою медичною академією та Ягелонським університетом (Краків, Польща). Виграно міні-грант на друк монографії за програмою "Громадські зв'язки" проекту "Гармонія". Входження низки країн Центральної та Східної Європи з 1 травня 2004 р. до Європейського Союзу вимагає формування нових підходів до подальшого розвитку співробітництва, зокрема у сфері освіти і культури України з центральноєвропейськими країнами, які успішно завершили перший етап системних перетворень і стали невід'ємною частиною країн ЄС. З метою активізації співпраці України і ЄС та на виконання умов вступу до спільноти країн ЄС Кабінетом Міністрів України було розроблено Державну програму з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки. Так, наприклад, на виконання цієї програми кафедру міжнародних організацій та міжнародних відносин перейменовано на кафедру європейської інтеграції та зовнішньої політики, введено цілий ряд нових навчальних курсів, зокрема "Регіональна політика Радянського Союзу", "Економіка європейської інтеграції" тощо. На кафедрі конституційного права та порівняльного правознавства підготовлено спецкурси "Право Європейського Союзу" та "Конституційне право Європейського Союзу". З вересня 2005 р. на історичному факультеті розпочала свою роботу кафедра історії Угорщини та Європейської інтеграції. Ужгородський національний університет був учасником низки міжнародних виставок. Наприклад, у липні 2004 р. УжНУ взяв участь у виставці "Дні української науки і техніки", яка відбулася у м.Чаньчунь (провінція Цзілінь, Китай). Тут був представлений експонат "Халькогенідні неорганічні резисти як реєструючі середовища для голографії, лазерної та оптичної літографії" (автор проекту від УжНУ - доцент В.М.Рубіш).

У нашому університеті здобувають освіту громадяни інших держав: студенти й аспіранти із Словаччини, Угорщини, Румунії, Росії, Туркменістану, Казахстану, Грузії, Білорусі, Молдови. Іноземці виконують дисертаційні роботи під керівництвом наших учених (професори М.І.Пітюлич, М.І.Сюсько, І.О.Мандрик, В.П.Мікловда, М.М.Вегеш, доцент Н.В.Бойко). Відділу зовнішніх зв'язків, факультетам, кафедрам слід активізувати роботу щодо залучення студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців університету до участі в конкурсах на отримання стипендій по лініА IREX, ACCELS, за програмою ім. Фулбрайта, Е. Маскі (США), ДААД (ФРН), Австрійських стипендій та інших міжнародних програм, продовжувати роботу по відновленню і укладенню нових договорів із зарубіжними вузами та організаціями. Науковцям університету необхідно активізувати роботу по укладенню договорів для виконання спільних науково-дослідних робіт з вузами-партнерами, які б фінансувалися різними міжнародними фондами, програмами. Для цього бажано більш активно подавати пропозиції на отримання грантів, зокрема за програмою ТАСІС, які фінансуються Євросоюзом.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №078987).

Ректор - Вегеш Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 152 докторів наук, професорів, 500 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 30 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 4 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

День знань

План заходів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» до “Дня знань”

Місто над Ужем

Ужгородський національний університет розташований у чарівному куточку нашої країни, місті Ужгороді, назву якому дала річка, що протікає через обласний центр.

20 років незалежності України

План заходів з відзначення в ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 20-ї річниці незалежності України