ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ЖУРНАЛІСТИКИ

          На відділення журналістики Ужгородського національного університету, крім тестових іспитів, абітурієнти проходять творчий конкурс, який проводиться у вигляді письмової роботи відповідного публіцистичного жанру за однією із запропонованих тем. Цей вид роботи переслідує мету розкрити творчі здібності вступників, які обирають спеціальність “Журналістика”, і допомогти приймальній комісії відібрати найбільш талановитих із них. Орієнтовні завдання:

1. Написати рецензію на резонансний художній твір автора, творчість якого вивчається за шкільною програмою.

2. Написати нарис або художньо-публіцистичний портрет відомої людини.

3. Написати репортаж про відвідування музею, виставки, підприємства.

4. Написати спортивний огляд.

5. Написати публіцистичні роздуми на одну із запропонованих тем.

При написанні роботи необхідно враховувати особливості відповідного жанру:

Рецензія повинна об’єктивно оцінювати художній твір, визначати його літературно-художню, суспільну, пізнавальну вартість. Рецензент може висловлювати поради та критичні зауваження авторові.

Нарис (наприклад, дорожній нарис, біографічний, економічний) повинен спиратися на події, явища реального життя, вести читача від індивідуального до узагальненого образу. У нарисі важливі переконливість, логіка фактів, живий приклад, особисте ставлення до людей і подій.

Репортаж (наприклад, репортаж із виставки, спортивний репортаж) має містити емоційно забарвлену розповідь очевидця про події чи явища. У репортажному матеріалі обов’язковими є послідовність, динамічність, образність, наочність викладу, яскравість деталей і подробиць, відтворення ефекту присутності.

Роздуми (наприклад, “Чому мене приваблює журналістика?”, “Людиною повинні рухати любов, добро і справедливість”, “Яким я бачу майбутнє України” тощо) включають літературні факти, історичні паралелі, особистий погляд на проблему, враження від пережитого і побаченого.

Огляд (наприклад огляд новин, подій музичного світу, спортивних пристрастей сезону) передбачає відбір, аналіз, осмислення подій, фактів, що відбуваються протягом певного часу, та вміння узагальнювати їх.

Портрет (наприклад, “Слово про матір”, “Народна майстриня”, “Лауреат Шевченківської премії”, “Майстер сцени”, “Фермер – професія серйозна” тощо) повинен відтворювати зовнішність, особливості характеру, поведінку, обставини життя і діяльності, риси вдачі героя та відображати його духовну сутність.

Творчий конкурс вимагає від вступника загальної уяви про газетно-журнальні жанри: рецензію, нарис, репортаж, огляд, зарисовку, літературний портрет та володіння публіцистичним стилем.

Творча робота повинна відповідати зазначеній темі, мати суспільно-значимий зміст та будуватися на фактах. Вступник повинен сам дати заголовок творчій роботі, написаній на задану тему.

Обсяг творчої роботи – 2 – 2,5 сторінки встановленого формату (не менше 500 слів). Час, відведений на виконання роботи, – до 4 годин.

Робота повинна бути грамотною, охайною, без виправлень і підчисток та відповідати заданій темі. Зміст роботи повинен відзначатись багатством лексики, точністю і доречністю слововживання, різноманітністю використаних морфологічних категорій і синтаксичних конструкцій, творчим характером, логічним, послідовним, зрозумілим викладом.