вֲί ϲѲ
Dz ί

, ( 15 ), : , , , . . , , , . , .

:

1.     .

2.     .

3.     , .

4.     .

5.     , .

6.     .

7.     .

8.     .

9.     .

10.                        .

11.                        .

12.                        .

, ():

Stolná lampa svieti, ked´ ju zapojíte do zásuvky. Pokúste sa ju však pripojiť k batérii. V batérii je nižšie napätie. Napätie môžeme zmerať. Prúd, ktorý lampou prechádza, je veľmi slabý. Nestačí rozžeraviť vlákno. V zásuvke je omnoho väčšie napätie. Ked´ spotrebič pripojíme k vyššiemu napätiu, prechádza ním príliš silný prúd a spotrebič sa tým zvyčajne zničí. Na spotrebičoch je vždy napísané napätie, pre ktoré sú určené.

Prúd sa do domácností privádza elektrickými vedeniami drôtmi vedenými aj nad povrchom zeme. Vtáky sadajú na elektrické vedenia a nič sa im nestane. To znamená, že ich telom neprechádza prúd, lebo nie s spojen so zemou.

(Fyzika pre 6. ročník)

Na d´aleké plavby do neznáma boli potrebné vhodné plavidlá schopné plavby na šírom mori. Menšia posádka musela byť vybavená dostatočnými zásobami potravín, pitnej vody a d´alšieho materiálu aj na prípadnú cestu späť. Plavidlom obdobia veľkých zemepisných objavov sa stala trojťažňová plachetnica karavela, ktorú vyvinuli Portugalci. Najväčšou prednosťou karavely bola pohyblivosť a schopnosť plavby aj pri nepriaznivom smere vetra.

(Dejepis pre 6. ročník)

Slovci, ktorí sa vysťahovali do Ameriky, sa dostali do celkom nového prostredia, kde bol oveľa demokratickejší politický systém bez národnostného útlaku. Priaznivé podmienky využili na zakladanie národných organizácií a záujmových spolkov. Vydávali v Amerike viac novín a časopisov, než mohli vydávať Slováci v Uhorsku. Vysťahovalci nestrácali spojenie s domovom. Podporná činnosť krajanov v Amerike mala pre národné hnutie doma veľký morálny, ale i materiálny význam. Takto aspoň čiastočne nahradila stratu, ktorú Slovensko utrpelo ich odchodom.

(Dejepis pre 7. ročník)

Úlohou Matice slovenskej bolo dvíhať národné povedomie ľudu. Podporovala kultúrnu a vedeckú prácu, literatúru a umenie. Jej predsedom sa stal katolícky kňaz Štefan Moyzes a predsedom evanjelický duchovný Karol Kuzmány. Tým sa prejavila národná jednota katolíkov a evanjelikov. Matica slovenská podnietila rozvoj slovenskej národnej kultúry a osvety. Matičné obdobie trvalo krátko, po dvanástich rokoch činnosti ju uhorská vláda zakázala. Napriek tomu je toto obdobie v slovenskej kultre jedno z najspenejch.

(Dejepis pre 7. ročník)